ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ

လွှတ်တော်စုံညီ အစည်းအဝေးများတွင် ဥပဒေများ၏ နိုင်ငံသားတို့အပေါ် ရှိမည့် သက်ရောက်မှုများ အကြောင်းကို အသေးစိတ် နားလည်ဆွေးနွေးရန် အချိန်လုံလောက်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်တွင်းတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး ဥပဒေများကို အသေးစိတ်လေ့လာကာ အကြံပြု ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားများအပေါ် သက်ရောက်ပုံ များနှင့် အရေးကိစ္စ အဖုံဖုံကို နားလည်အောင် အချက် အလက်များ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ နိုင်ငံသားများ၊ ပညာရှင် များ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်နှီးနှော တိုင်ပင်ခြင်းများကို အချိန်ယူ ပြုလုပ်ကြရပါသည်။ လွှတ်တော်စုံညီ အစည်းအဝေး ကြီး၏ ပင်မလုပ်ငန်းများကို ထိုကဲ့သို့ အသေးစိတ်ဆောင်ရွက် ပေးသော လွှတ်တော် ကော်မတီများကို လွှတ်တော်အတွင်းမှ လွှတ်တော်ငယ်များ ဟုလည်းနိုင်ငံတကာတွင် တင်စား ခေါ်ဝေါ် ကြသည်။

လွှတ်တော်မှ ကော်မတီများသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရှိ ဝန်ကြီးဌာနများအား စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ထိန်းညှိခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး၊ နိုင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး အတွက် လည်း ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ အထက်ပါကော်မတီများသည် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စ ရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ၍ အစီရင်ခံစာများ ရေးသားကာ လွှတ်တော်အတွင်း သို့တင်သွင်း ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် ဥပဒေပြုရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးတို့အပြင် လိုအပ်ပါက အခြားရေးရာကိစ္စရပ်များကို လေ့လာ တင်ပြနိုင်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်ကော်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ကာလသတ်မှတ်၍ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

ရေးရာကော်မတီ ၆ ခု

  • ကရင်ပြည်နယ် ဥပဒေလ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်
  • ကရင်ပြည်နယ် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
  • ကရင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
  • ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာ၀န်ခံချက်များနှင့် တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ
  • ကရင်ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ
  • ကရင်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ