ကရင်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ

ဦးစောသန်းထွဋ်ဦးစောရွှေမြိုင်ကြီးဦးစောစိန်သန်း
ဗိုလ်ကြီးနေဇော်စိုးဒေါ်သန်းသန်းမြင့်ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း
ဦးသန့်ဇင်အောင်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး