ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များနှင့် တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဒေါ်နန်းမျိုးသူဇာအောင်ဒေါ်နန်းဝင်းဝါဝါထွန်းဗိုလ်ကြီး ဟိန်းထက်နိုင်
ဦးချစ်တင်ဦးစထွန်းအောင်ဦးစောစံလှညို
ဦးစောဇော်ဝင်းဦးစောလှမြင့်ဦးစောဝင်းထယ်
ဦးအိုက်ကျန်ခမ်းဦးတင်မျိုးဦး