စာကြည့်တိုက်၏နေ့စဉ်/လစဉ် ဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများအား လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒု-ဥက္ကဌနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့      တင်ခြင်း

၂။       နေ့စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ တင်ခြင်း

၃။      လစဉ်ထွက်ရှ်ိသောမဂ္ဂဇင်းများအား ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့တင်ခြင်း

၄။      မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာများကို လကုန်ရက်ရောက်လျှင် သတင်းစာပါအကြောင်းအရာ      များထဲမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်         အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ပြဌာန်းထားသောဥပဒေများနှင့် ဥပဒေကြမ်းများအား          ညှပ်ယူ၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒု-ဥက္ကဌနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့တင်ခြင်း

၅။      ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်များနှင့် လာရောက်လှူဒါန်းသည့်စာအုပ်များအား မှတ်ပုံတင်စာရင်း      သွင်းခြင်း