မျှော်မှန်းချက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများက ဥပဒေပြုရေး၊ ကိုယ်စားပြုရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာ ထိန်းကျောင်းရေး ဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုရှိသော ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်အညီ  ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ဆောင်နေသော  အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် တန်ဖိုးထားကြသည်ဖြစ်ရာ ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အနေဖြင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ လိုလား တောင့်တ ချက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုဘဝအဆင့်အတန်းရရှိရန် မျှော်မှန်းချက် များကို ဖြည့်ဆည့်ပေးမည် ဖြစ်သည်။