ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကလေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင် နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မျိုး ဦး၊ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများသည် ၁၃ ၅ ၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၄၀ဝ နာရီတွင် ဘားအံမြို့၊ Grand Hill Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကလေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက် ၍အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.