ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မိသားစု ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် (ဘားအံ ဇူလိုင် ၂၃)

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မိသားစု၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ၂၃ ၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.