အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ဒုတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ မှတ်တမ်း

ဒုတိယအျကိမ္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝး အစည္းအေဝး ၁.၄.၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔) (ပထမေန႔) အတြက္ အစည္းအေဝး

Posted by ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ on Sunday, March 31, 2019