ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ဖာပွန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဘားအံ ဇူလိုင် ၂၄

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများသည် ၂၄.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင််် ဖာပွန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.