ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရုံးနှင့် NRC တို့ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား

ဘားအံ ဇူလိုင် ၂၉

ကရင်ပြည်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်၊အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများသည် ၂၉.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၃၀၀ နာရီတွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ကွမ်ဘီကျေးရွာအတွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ် သည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လှိုင်းဘွဲရုံးနှင့် NRC တို့ပူးပေါင်း၍နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပေးအပ်ခြင်း ခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ ပြည်သူလူအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကဒ်ပြားများအား ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.