မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၁)

ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ စနစ်တကျ ကျင်းပနိုင်ရေး။

ရည်မှန်းချက် (၁)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၁.၁။   ဥပဒေပြုရေးအတွက် သုတေသနနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

၁.၂။    ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များတို့ဖြင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု  ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊

၁.၃။   ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များဖြင့် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၁.၄။   သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ သက်သေအထောက်အထား များရယူခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏  အကြံပြုချက်များ၊ ဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ကျင့်သုံးရန်၊

၁.၅။   ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေများအား ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိ/ မရှိကို  လေ့လာသုံးသပ်၍ အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်     သုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.