မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၂)

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်သွားနိုင်ရေး။

ရည်မှန်းချက် (၂)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၂.၁။    ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုရသော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စနစ်တကျစိစစ်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် နှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဖြင့် စိစစ် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၂.၂။    ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်က အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းနှင့်  စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်၊

၂.၃။    ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများ မှန်ကန်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲမှုရှိ/ မရှိနှင့် လုပ်ငန်း အရည်အသွေးပြည့်မီမှု ရှိ/ မရှိ ကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီတို့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်၊

၂.၄ ။   ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ၏ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ဖြန့်ဝေရန်နှင့် ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိ/ မရှိ အခြေ အနေများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းရန်၊ ၂.၅။   ဘတ်ဂျက်စိစစ်ခြင်းနှင့်  စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေး လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ချမှတ်ကျင့်သုံးရန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *