မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို လက်တွေ့ဆန်ပြီးသဘာဝကျ​သော နည်းလမ်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ရလဒ်များ ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲရာတွင် လွှတ်တော်ရုံးကို အထောက်အကူပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။

များပြားလှစွာသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသော လွှတ်တော်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရေရှည်ကာလစီမံကိန်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း သိရှိထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့် စိန်ခေါ်မှုများကို မဆို ကောင်းမွန်စွာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အဖြစ် ရှုမြင်ပြီး လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်သည့် ပုံစံအနေအထားဖြင့် ချဉ်းကပ်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၏ တိုးတက်မှုများကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အနေဖြင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင်  ပါဝင်သော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆီလျော်သော နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကိုလည်း ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤနှစ်စဉ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများတွင် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းများ အောင်မြင် နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သကဲ့သို့ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ထိရောက်အောင်မြင်နိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊  CSO များနှင့် ပညာရှင်များဖြင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ပါဝင်စေပါမည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.