ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ဘားအံမြို့နယ်၊ ဝဲပျံဂူအဝ လမ်းနှင့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ကော့လုံကျွန်းပတ်လမ်းရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲတံတား(၄) စင်းများအား သွားရောက် ကြည့်ရှူစစ်ဆေး

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး‌စောချစ်ခင်သည် (၃၁.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဘားအံမြို့နယ်၊ ဝဲပျံဂူအ၀ လမ်းနှင့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ကော့လုံကျွန်းပတ်လမ်းရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲတံတား(‌‌၄)စင်းများအား သွားရောက် ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။