ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကော့ရင်းအောက်ကျေးရွာရှိ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှဖောက်လုပ်ခဲ့သည့်အရှည် (၄.၂၅)မိုင်ရှိ တူးမြောင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှူ

ဘားအံ ဇွန်လ (၇)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်သည် ကော့ရင်းအောက်ကျေးရွာရှိ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှဖောက်လုပ်ခဲ့သည့်အရှည် (၄.၂၅)မိုင်ရှိ တူးမြောင်းအားလွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တာ၀န်ရှိသူများနှင့်အတူ သွားရောက်ပြီး ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု့ခဲ့သည်။

(7-June-2020)

Sunday