ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင် အသက်(၈၅)နှစ်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများ၊ ထပ်ဆောင်းထောက်ပံ့ငွေများ ကျေးရွာအရောက်ပေးအပ်။ လှိုင်းဘွဲ၊ ဇွန်လ (၁၉)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် အသက်(၈၅)နှစ်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား Covid-19 ကာလအတွင်း ထပ်ဆောင်းထောက်ပံ့ငွေများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကျေးရွာအရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစောချစ်ခင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ကျုံပကိုကျေးရွာတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၈)ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်(၁၄၅)ဦး၊ဂျို့ချောင်းကျေးရွာတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၁၄)ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက်ကလေးငယ်(၉၄)ဦး၊ ရွှေဂွန်းကျေးရွာတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၄၇)ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်အသက် (၂)နှစ်အောက်ကလေးငယ်(၃၀၆)ဦး၊ သာယာကုန်းကျေးရွာတွင် သက်ကြီးဘိုးဘွား(၃၄)ဦး၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်နှင့်အသက်(၂)နှစ်အောက်ကလေးငယ် (၁၄၁၂)ဦး တို့ကို ကျေးရွာအရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။

(19.June.2020)

Friday