ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်(၄)၊ရပ်ကွက် (၅)၊ ရပ်ကွက်(၆)နှင့်ရပ်ကွက်(၇) အား (Covid-19) ကာလ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကော့ကရိတ်မြို့၊ အ.ထ.က(၂)ကျောင်းရှိ ခြံစည်းရိုးကာရံမှုအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့။

ကော့ကရိတ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းနှင့် အဖွဲ့သည် (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ကော့ကရိတ်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်(၄)၊ရပ်ကွက်(၅)၊ ရပ်ကွက် (၆)နှင့်ရပ်ကွက်(၇) အား(Covid-19)ကာလ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကော့ကရိတ်မြို့၊ အ.ထ.က (၂)ကျောင်းရှိ ခြံစည်းရိုးကာရံမှုအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(1-7-2020)

Wednesday