ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းသည် မြဝတီမြို့နယ်၊ BCF ZONE မှ Volunteers များအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများနှင့်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ ပေးအပ်ခဲ့။

မြဝတီ၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြဝတီမြို့နယ်၊ BCF ZONE မှ Volunteers များအား ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

(1-7-2020)

Wednesday