ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းသည် မြဝတီမြို့နယ်၊ မဲပလဲ့ ကျေးလက်ကျန်းမာ ရေးဌာနနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ ဝှေ့ရှမ်း- ပေါလော – သံပုရာလမ်းပေါ်ရှိ သံကူကွန်ကရစ်တံတား(၄၀)(၁) စင်း၊ ဝှေ့ရှမ်းကျေးရွာမီးသတ်ရုံးနှင့် အ.ထ.က သင်္ဂန်းညီနောင်၊ ဆရာ/ဆရာမအိမ်ယာတစ်လုံးနှင့် မြ၀တီနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းအိမ်ယာ လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့။

မြ၀တီ၊ ဇူလိုင်လ (၂)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ (QC) အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၂.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြဝတီမြို့နယ်၊ မဲပလဲ့ ကျေး လက်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ ဝှေ့ရှမ်း- ပေါလော-သံပုရာလမ်းပေါ်ရှိ သံကူကွန်ကရစ်တံတား (၄၀)(၁)စင်း၊ ဝှေ့ရှမ်းကျေးရွာမီးသတ်ရုံးနှင့် အ.ထ.က သင်္ဂန်းညီနောင်၊ ဆရာ/ဆရာမအိမ်ယာတစ်လုံးနှင့် မြ၀တီနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းအိမ်ယာ လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

Thursday

2-July-2020