ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ၆၆ KV ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့်လမ်းစစ်ဆေးပြီး ဆက်လက်၍ ထီးပိုးကလိုး၊ ဝင်းက၊ သံပုရာကန်၊ ဆင်ဘိုအင်း၊ ကြုံစိန်၊ မူလွန်၊ ရွှေတောင်ဘိုကျောင်း၊ အ.ထ.က သံပုရာ‌ကျောင်း မြေသားလမ်းတံတားနှင့် တူးမြောင်းများ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲလုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည် နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ် အကြံပြုရေးကော်မ တီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ၆၆ KV ဓါတ်အားခွဲရုံနှင့်လမ်းစစ်ဆေးပြီး ဆက်လက်၍ ထီးပိုးကလိုး၊ ဝင်းက၊ သံပုရာကန်၊ ဆင်ဘိုအင်း၊ ကြုံစိန်၊ ပညာရေး၊ မူလွန် ရွှေတောင်ဘိုကျောင်း၊ အ.ထ.က သံပုရာ‌ကျောင်း မြေသားလမ်းတံတားနှင့် တူးမြောင်းများ လုပ်ငန်းများကို (၂၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှူ့စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ (21-July-2020) Tuesday Second Day