ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက် ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကရင်ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ခလယ်ကြီးကျေးရွာ၊ ကုန်ထုတ်လမ်း မြေပြုပြင်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တံခွန်တိုင်-ကွမ်ကသောင် ကျေးရွာချင်းဆက် မြေလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တောင်ဒီးကျေးရွာ ကုန်ထုတ်လမ်း မြေပြုပြခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဖားပြကျေးရွာ(၁၆)ကုတင်ဆန့်တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို (၂၂-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ (22-July-2020) Wednesday

ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌‌ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ကလေးစံပြကျေးရွာ၊ ကွမ်ကသောင် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ကွင်းဆင်းစစ်းဆေးခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည် ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၂၂.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ၊တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ကလေးစံပြကျေးရွာ၊ ကွမ်ကသောင်‌ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ (22-July-2020) Wednesday Third Day

ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂‌၂)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးအား(၂၂.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (22-July-2020) Wednesday