ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌‌ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ကလေးစံပြကျေးရွာ၊ ကွမ်ကသောင် ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ကွင်းဆင်းစစ်းဆေးခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများမှ တည် ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၂၂.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ၊တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ကလေးစံပြကျေးရွာ၊ ကွမ်ကသောင်‌ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အခြေအနေများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(22-July-2020)

Wednesday

Third Day