ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်

၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တင်ဒါအောင် ကုမ္ပဏီများမှ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများကို ကရင်ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ခလယ်ကြီးကျေးရွာ၊ ကုန်ထုတ်လမ်း မြေပြုပြင်ခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တံခွန်တိုင်-ကွမ်ကသောင် ကျေးရွာချင်းဆက် မြေလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ တောင်ဒီးကျေးရွာ ကုန်ထုတ်လမ်း မြေပြုပြခြင်း၊ မြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဖားပြကျေးရွာ(၁၆)ကုတင်ဆန့်တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများတည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို (၂၂-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(22-July-2020)

Wednesday