ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၁)၊ အမှတ် (၂)၊ အမှတ်(၃)၊ အမှတ်(၄)၊ အမှတ်(၅)၊ အမှတ်(၆)နှင့် အမှတ်(၇)တို့အား (Covid-19)ကာလ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း။

ကော့ကရိတ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၂၆.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၁)၊ အမှတ် (၂)၊ အမှတ်(၃)၊ အမှတ် (၄)၊ အမှတ်(၅)၊ အမှတ်(၆)နှင့် အမှတ်(၇)တို့အား (Covid-19)ကာလ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

(26-July-2020)

Sunday