ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသ မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်အား လမ်းပြုပြင်ရန် လုပ်ငန်းအတွက် အလှူငွေသွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည် နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်နှင့် တာ၀န်ရှိသူ များတို့သည် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အစီအစဥ်ဖြင့် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်အား လမ်းပြုပြင်ရန် လုပ်ငန်းအတွက် အလှူငွေသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး၊မြိုင်ကြီးငူအထူးဒေသ( lDP) စခန်းကျောင်းသား/သူများအား ကျောင်းဝတ်စုံ အဖြူ/ အစိမ်း( ၄၄၅)စုံ၊ ဗလာစာအုပ် ( ၄၄၅ ) ဒါဇင်နှင့် (covid-19) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မြိုင်ကြီးငူစစ််‌ဘေးရှောင်စခန်း( ၂) ခုအတွက် ထုံးအိတ် (20)အိတ်၊ ဆပ်ပြာ (5218)တုံး၊ Mask (1500)ခု သွားရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (31-July-2020) Friday