ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ဘီးစခတ် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပေါင်ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ မဲစာရင်း ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်၊လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသက်ဇော်ဦးနှင့် တာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၇.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ဘီးစခတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပတ​ကျေးရွာအုပ်စု ကော့စူးကျေး ရွာရှိ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ မဲစာ ရင်း ကြော်ငြာထားရှိမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။

(7-August-2020)

Friday