ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၁၂)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁၂.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင် လွှတ်တော်ရုံး၌ Minor Meeting Room ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလှမြင့်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတို့မှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(12-August-2020)

Wednesday