ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိ (Covid-19)ကာလ တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း။

ကော့ကရိတ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၅)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာဝင်းနှင့်တာ၀န်ရှိသူများတို့သည် (၁၅.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိ (Covid-19)ကာလ တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

(15-August-2020)

Saturday