ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ ဒေါ်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မရိုင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပတကျေးရွာအုပ်စုများသို့ သွား ရောက်ပြီး နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သည့် အခြေခံလူတန်းစားများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခြင်း။

ဘားအံ၊ ဩဂုတ်လ (၂၀)ရက်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစောချစ်ခင်သည် ယနေ့(၂၀.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ဒေါ်လန်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ​ကော့မရိုင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပတကျေးရွာအုပ်စုများသို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သည့် အခြေခံလူတန်းစားများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်လန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံလူတန်းစား (၁၈၀)ဦးနှင့် မသန်စွမ်းသူ(၁၆)ဦး၊ ကော့မရိုင်းကျေးရွာ အုပ်စုတွင် အခြေခံလူတန်းစား(၁၃၄)ဦးနှင့် မသန်စွမ်းသူ(၁၈)ဦး၊ ပတကျေးရွာအုပ်စုတွင် အခြေခံလူတန်း စား(၁၉၅)ဦးနှင့် မသန်စွမ်းသူ(၂၈)ဦး တို့အား ထောက်ပံ့ငွေများ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ထောက်ပံ့ငွေများကို အခြေခံလူတန်းစားအတွက်တစ်ဦးလျှင်(၂၀၀၀၀)ကျပ်၊ မသန်စွမ်းသူများအတွက် တစ်ဦးလျှင်(၃၀၀၀၀)ကျပ်စီ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

(20-August-2020)

Thursday