ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာ ၀င်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း (Covid -19) ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမရှိစေရန်အတွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များသို့ (Mask)နှင့် လက်အိတ်များ သွား ရောက်လှူဒါန်းပြီး ဆကိလက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျန်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများအား တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခြင်း။

ကော့ကရိတ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း (Covid -19)ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းမရှိစေရန်အတွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များသို့ (Mask)နှင့် လက်အိတ်များ သွားရောက်လှူဒါန်းပြီး ဆက်လက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျန်ရှိသော အိမ်ထောင် စုများအား တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

(23-September-2020)

Wednesday