ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပရေးနှင့် ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် REနှင့် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ခု ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် BE တင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်။

ဘားအံ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ Minor Meeting Room ၌ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပရေးနှင့် ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် REနှင့် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် BE တင်ပြတောင်းခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦး‌စောချစ်ခင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ‌ဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်း၊ လွှတ်တော်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် ရေးရာကော်ဲ မတီအဖွဲ့ဝင်များ(ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ)အားဂုဏ်ပြု လက်မှတ်နှင့်ဂုဏ်​ြကြ်ဆေါင်ပေးအပ်နိုင်ရေး၊ ​ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အသစ်များအားမိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်နှင့် တတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်လုပ်ငန်းစဉ်များ အားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (17 – December – 2020) Wednesday