ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁ / ၂၀၂၁)

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း   ၇    ရက်

(၂၀၂၁  ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၁၉   ရက်)

တတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး

ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၉နှင့် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) တို့အရ တတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်  ၁၃ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်)၊ အင်္ဂါနေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

                                                                                                          (ပုံ) စောချစ်ခင်

                                                                                                               ဥက္ကဋ္ဌ