ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

ဉက္ကဌ ၊ ဒုတိယဉက္ကဌ

ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ

တပ်တော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ရွေးကောက်ပွဲ

ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပုံစနစ်

– မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပုံစနစ်မှာ မဲအများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ်ဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြောက်ပါသည်။ ပြည်နယ်များ တိုင်းဒေသကြီးများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု နယ်မြေအကျယ်အဝန်းနှင့် လူဦးရေချင်း မတူညီသောကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီကကိုယ်စားပြုသော ပြည်သူလူထုဦးရေချင်း မတူညီပါ။

– ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို ၅ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ရက်တစ်ရက်တည်းတွင် တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပပါသည်။

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

1356.5%

တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

626.1%

ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

313%

ကရင်ပြည်သူပါတီ

14.3%