ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ

ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၀၁၂၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၆ . ၈ . ၁၉၆၉ (၄၆)နှစ်  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – လိပ်သိုမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒသမတန်း ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောပါစကွားလယ်ပီအပွန်း ပညာရေး(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်ကြည် (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးခွန်မျိုးတင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးခွန်မျိုးတင့် ၂။ အခြားအမည် – ဦးညီညီ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ပအိုဝ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၀၉၀၆၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၉ . ၁၂ . ၁၉၆၅ (၅၀)နှစ်  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စျေးရောင်း ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးချစ်ညွန့်၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မှူး(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သောင်းရင်၊ မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမင်းတင်ဝင်း

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးမင်းတင်ဝင်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဘအန(နိုင်)၀၀၆၈၃၉ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၈ . ၆ . ၁၉၄၅ (၇၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – သက္ကောရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ဘီလူးကျွန်း၊ မွန်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – B.A, B.Ed ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – လ/ထ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးဘိုကျော် (ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသန့်ဇင်အောင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးသန့်ဇင်အောင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၇/သနပ(နိုင်)၀၈၅၆၃၃ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၁၀ . ၂ . ၁၉၈၄ (၃၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – မင်းရွာတာဝကျေးရွာ၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ရွှေရတီလင်းရတနာရွှေဆိုင် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးမောင်ဌေး၊ စျေးရောင်း ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ဝင်း၊ စျေးရောင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ဦးစောမြင့်ဦး

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောမြင့်ဦး ၂။ အခြားအမည် – ဦးစောပေါက်ကျိုင်း ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၄၆၁၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၂ . ၁၉၆၅ (၅၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကူးဆိပ်ကျေးရွာ၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဘူမိဗေဒ)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးသိန်းသိန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်မယ်တင် (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစောဝင်းထိန်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဝင်းထိန် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ` ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဖပန(နိုင်)၀၀၀၉၃၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၉ . ၁၉၆၇ (၄၉)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကတိုင်တိကျေးရွာ၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ခေတ္တပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးလှသင်း (ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်ဖွားညွန့်၊ ပညာရေး(ငြိမ်း) ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/မဝတ(နိုင်)၀၀၈၅၅၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၄ . ၅ . ၁၉၇၃  (၄၃)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဝှေ့ရှမ်းကျေးရွာ၊ မြ၀တီမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒုတိယနှစ်(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – လယ်ယာ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအင်ကရောက်၊ လယ်ယာ ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ကျန်ဖေါင်း၊ လယ်ယာ ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးတင်မျိုးဦး

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးတင်မျိုးဦး ၂။ အခြားအမည် – ကိုမျိုး ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ + မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၂၃၈၄၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၅ . ၁၉၇၂ (၄၄)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စျေးရောင်း၊ ခြံစိုက်ပျိုးရေး ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးတင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမင်းကိုခိုင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးမင်းကိုခိုင် ၂။ အခြားအမည် – ဦးမောင်ခိုင် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၁၀၆၁၄ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၇ . ၁၉၇၀  (၄၆)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စားဖျော်လုပ်ငန်း(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးထွန်းသိန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်မြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစောလှမြင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောလှမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၁၃၇၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၇ . ၁၉၅၅ (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ဒါန်ရွာ၊ ဒုံရင်း၊ ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – အ.ပ.ထ အောင် ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – မြေစာရင်းဦးစီးဌာန(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောမောင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်စိန်သင်း(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်