ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ

ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဂျေအေဝင်းမြင့် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ခရစ်ယာန် ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/သတန(နိုင်)၀၀၀၁၂၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၆ . ၈ . ၁၉၆၉ (၄၆)နှစ်  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – လိပ်သိုမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒသမတန်း ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးစောပါစကွားလယ်ပီအပွန်း ပညာရေး(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်ကြည် (ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်