ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ

ဦးစောချစ်ခင်

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောချစ်ခင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/လဘန(နိုင်)၀၇၃၃၇၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၈ . ၄ . ၁၉၅၅  (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကိုမောင်ကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – B.A, BED (Eng) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပညာရေး(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးရွှေထွန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ

ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဒေါ်နန်းသူဇာဝင်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၉၂၈၄၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၅ . ၈ . ၁၉၈၁  (၃၅)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကော့ကရိတ်မြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဥပဒေဘွဲ့ (LL.B) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – အထက်တန်းရှေ့နေ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအေးဝင်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နန်းစမ်းမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်