မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို လက်တွေ့ဆန်ပြီးသဘာဝကျ​သော နည်းလမ်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ရလဒ်များ ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲရာတွင် လွှတ်တော်ရုံးကို အထောက်အကူပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ များပြားလှစွာသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသော လွှတ်တော်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရေရှည်ကာလစီမံကိန်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာ ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း သိရှိထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့် စိန်ခေါ်မှုများကို မဆို ကောင်းမွန်စွာ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အဖြစ် ရှုမြင်ပြီး လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်သည့် ပုံစံအနေအထားဖြင့် ချဉ်းကပ်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၏ တိုးတက်မှုများကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၇)

လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် လွှတ်တော် လေ့လာသင်ကြားရေးဌာနတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ဖော်ဆောင်ရေး။ ရည်မှန်းချက် (၇)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၇.၁။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်များနှင့်လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် လွှတ်တော်လေ့လာသင်ကြားရေးဌာနတစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်သည့် အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ၇.၂။   ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာရပ်များကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ရေး၊ ရည်မှန်းချက်များအပေါ် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများရှိစေရေး အတွက် ပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်၍ ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်သွားရန်၊ ၇.၃။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်ကော်မတီဝင်များနှင့်လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများထံ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန် စာကြည့်တိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သတင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့် ယင်းအခြေခံ အဆောက်အဦများ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၇.၄။   ICT နည်းပညာဖြင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပိုမိုထိရောက်၍ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၆)

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေး။ ရည်မှန်းချက် (၆)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၆.၁။   လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းများ ရာထူးအလိုက်ရှိသင့်သည့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု များကို သင်တန်းများပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများအလှည့်ကျ တက်ရောက်နိုင်ရန်စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသွားရန်၊ ၆.၂။   ထိရောက်ကျစ်လျစ်သော ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် စနစ်တကျ တာဝန်ခွဲဝေပေးအပ်သွားရန်၊ ၆.၃။   လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏  ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပြင်  အခြား  လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအတတ်ပညာများရရှိရန် အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ ဖိတ်ကြား၍ ရုံးတွင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ၆.၄။   လွှတ်တော်ရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း များအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့်နည်းပညာ၊ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ၆.၅။   လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ပေးအပ်သည့်လစာ၊ စရိတ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၅)

လွှတ်တော်ကော်မတီများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ ရည်မှန်းချက် (၅)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၅.၁။   လွှတ်တော်ကော်မတီများအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို အစဉ်သုံးသပ်၍  ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၅.၂။   စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတာဝန်များ ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၅.၃။   အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကော်မတီအစီရင်ခံစာများ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရန်၊ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်ရန်နှင့်      E-Government လုပ်ငန်းများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ၅.၄။   လွှတ်တော်ကော်မတီများအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ပူးပေါင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၄)

ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရေး။ ရည်မှန်းချက် (၄)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၄.၁။   လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်း များကို အစီအစဉ်များ စနစ်တကျရေးဆွဲ၍ လွှတ်တော် Calendar အဖြစ် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၄.၂။    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်သွားစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစံနမူနာ နှင့် ကျင့်ဝတ်ကို သုံးသပ်ချမှတ်ရန်၊ ၄.၃။   တိုင်းဒေသကြီး/  ပြည်နယ်လွှတ်တော်အချင်းချင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များနှင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်၍ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံများကို စံနမူနာယူ ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ၄.၄။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား  ဥပဒေဆိုင်ရာ၊  ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ၊ အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ICT နည်းပညာဆိုင်ရာများ နားလည်သိရှိ စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလွှတ်တော် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၄.၅။   ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၃)

လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူတစ်သားတည်းဖြစ်စေရန် ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့အသံကို ဦးစားပေး အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရေး။ ရည်မှန်းချက် (၃)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၃.၁။   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ မိမိမဲဆန္ဒနယ်အလိုက် လူထုနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားစေရန်၊ ၃.၂။    ထိရောက်သော လူထုကြားနာပွဲများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်သွားရန်၊ ၃.၃။   ပြည်သူလူထု၏ တင်ပြချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ တိုင်ကြားချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့်  အရေးယူမှုအခြေအနေများကိုလည်း  ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ပြန်လည်ချပြအသိပေးသွားရန်၊ ၃.၄။   လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူလူထုမှ အလွယ်တကူ နှင့် အချိန်တိုအတွင်း သိမြင်လာနိုင်စေရန် Social Media ၊ Internet Website ၊ TV ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၂)

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်သွားနိုင်ရေး။ ရည်မှန်းချက် (၂)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၂.၁။    ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုရသော ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စနစ်တကျစိစစ်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် နှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီဖြင့် စိစစ် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ၂.၂။    ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်က အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းနှင့်  စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်၊ ၂.၃။    ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများ မှန်ကန်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲမှုရှိ/ မရှိနှင့် လုပ်ငန်း အရည်အသွေးပြည့်မီမှု ရှိ/ မရှိ ကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီတို့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်၊ ၂.၄ ။   ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးကော်မတီ၏ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ဖြန့်ဝေရန်နှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ

ရည်မှန်းချက် (၁)

ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ စနစ်တကျ ကျင်းပနိုင်ရေး။ ရည်မှန်းချက် (၁)  ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၁.၁။   ဥပဒေပြုရေးအတွက် သုတေသနနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁.၂။    ဥပဒေပြုရေးတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များတို့ဖြင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု  ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ၁.၃။   ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များဖြင့် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁.၄။   သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ သက်သေအထောက်အထား များရယူခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏  အကြံပြုချက်များ၊ ဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ်ကျင့်သုံးရန်၊ ၁.၅။   ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေများအား ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိ/ မရှိကို ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်