ပုံမှန်အစည်းအဝေး အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

တတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၁) ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၇ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက်) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၉နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) တို့အရ တတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်  ၁၃ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်)၊ အင်္ဂါနေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။                                                                                                           (ပုံ) စောချစ်ခင်                                                                                                           ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပုံမှန်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် ( ၄ / ၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်) ဒုတိယအကြိမ်ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်ဝေး ကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၁၇၄၊၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)တို့အရ ဒုတိယအကြိမ် ကရင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၌ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်