ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ သတင်းပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများစိစစ်နိုင်ရန်နှင့် ဈေးနှုန်းအတည် ပြုနိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ခန့်မှန်းခြေစာရင်း စိစစ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နန်းသူဇာ၀င်းသည် (၁၆.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်‌ (၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ၊ လမ်းဦးစီးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကရင် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ (၂၀၁၉-‌၂၀၂‌၀)ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများကို စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်နှင့် ဈေးနှုန်းအတည်ပြုရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (16-July-2020) Thursday

စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးအား(၁၆.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (16-July-2020) Tuesday

ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ လွှတ်တော်သတင်းလွှာများ ဥက္ကဌ ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်မတီများ၏ လှုပ်ရှုားမှုများ

ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်။

ဘားအံ၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို တင်ပြတိုင်ကြားလာသော ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေးအား(၁၆.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် တိုင်ကြားစာကော်မတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၀င်များသည် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီခန်းမ၌ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနာခြင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (16-July-2020) Tuesday